Jedną z największych trudności na ostatniej prostej przed ślubem i weselem jest rozplanowanie usadzenia gości weselnych. Jak uhonorować miejscem rodziców i rodzeństwo, a gdzie dziadkowie? Gdzie powinni siedzieć przyjaciele, aby byli jak najbliżej pary młodej. Oto wskazówki, aby było to bardzo proste.

Zaplanuj rozmieszczenie stołów na sali

Bezdyskusyjnie, stoły stanowią najważniejszy element na sali weselnej. Zatem ich rozmieszczenie jest bardzo istotne w kontekście zbliżającego się wesela. Równolegle samo ich rozplanowanie musi odpowiadać potencjalnemu rozsadzeniu gości weselnych. Spotykane są dwie konfiguracje stołów na salach weselnych:

  • zamknięta – wszyscy goście gromadzą się wokół jednego stołu. W zależności od potrzeb i możliwości może on być ustawiony w kształcie kwadratu, prostokąta, koła, owalu lub następujących liter: U, T, E. Z kolei para młoda powinna być usadzona w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, które będzie doskonale widoczne dla wszystkich gości znajdujących się na przyjęciu.
  • rozrzucona – w najbardziej widocznym miejscu powinien być ustawiony stół główny i to przy nim powinna zasiadać para młoda. Następnie wokół niego powinny być rozstawione okrągłe stoły. Należy pamiętać, że żaden stół nie może być ustawiony za plecami pary młodej, ponieważ jest to bardzo niegrzeczne i dyskryminujące gości weselnych. Osoby zasiadające przy stołach powinny posiadać w miarę dobry kontakt wzrokowy z parą młodą.

Jako pierwszy – stół dla pary młodej

Stół dla pary młodej najbardziej przyciąga wzrok. Musi być ustawiony w najbardziej reprezentacyjnym i widocznym miejscu. Para młoda musi zasiadać na środku stołu i sali. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. W ten sposób jest zarówno uhonorowana jak i wszyscy goście mają na nią swobodny widok bez większych trudności i przeszkód.

Zgodnie z dobrymi manierami, po prawej stronie mężczyzny powinna znajdować się kobieta lub najważniejsza osoba na całym przyjęciu. W rezultacie to Panna Młoda powinna siedzieć po prawej stronie męża.

Rozsadzenie Pary Młodej jest najprostsze, następnie należy rozlokować gości wokół niej. Zazwyczaj stosowanych jest kilka możliwości, a ostateczny wybór podyktowany jest posiadanymi indywidualnie pobudkami i motywacjami. Zgodnie z kwestiami technicznymi koło pary młodej powinni zasiadać świadkowie. Powinni być nieustannie pod ręką, ponieważ to ich pomoc liczy para młoda w ciągu całego przyjęcia. Zgodnie z zasadami etykiety, obok Panny Młodej powinien zasiadać świadek wraz z osobą towarzyszącą. Z kolei obok Panna Młodego powinna siedzieć świadkowa i jej osoba towarzysząca. Coraz częściej występują odstępstwa od tej reguły, ponieważ Pary Młode chcą posiadać niewątpliwie jak największy komfort w trakcie siedzenia. Równolegle należy pamiętać, że klasyczna etykieta to jedno, a rzeczywistość to drugie.

Choć nie odbywa się to często, to nieraz Pary Młode decydują się na podjęcie bardzo odważnej decyzji i chcą siedzieć sami przy stole prezydialnym. W gruncie rzeczy niektóre osoby mogą lepiej się czuć w takiej sytuacji i chcą skupić się również na sobie w trakcie wesela.

Przy stole nowożeńców można rozważyć usadzenie rodziców i rodzeństwa z partnerami.

Usadzenie najbliższej rodziny podczas wesela

Osoby najbliżej spokrewnione z Parą Młodą, począwszy od rodziców, poprzez chrzestnych jak i rodzeństwo, a kończąc na dziadkach, powinny być uhonorowane właściwymi miejscami. Pary Młode coraz rzadziej podejmują decyzję, aby siedzieli razem z nimi przy stole nowożeńców, jednak wciąż pozostają bardzo blisko. Dzieje się tak niezależnie od wybranego układu stołów. Jeżeli młodzi zdecydują się, aby rodzice siedzieli obok nich, to powinni sąsiadować ze swoimi teściami, a nie rodzicami.

Usadzenie dalszej rodziny podczas wesela

Przed rozplanowywaniem wesela należy otwarcie określić, czy rodziny mają się ze sobą integrować przy stole. Równolegle każdy ma prawo do podjęcia własnej decyzji w tym temacie. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie posiada swoje zalety. Podjęcie decyzji jest jednak konieczne, aby móc dalej rozplanowywać usadzenia gości weselnych.

Podczas ustalania kluczowe jest uszanowanie zasady precedencji, która wskazuje, że najbliżej Pary Młodej powinny siedzieć rodziny z najbliższej rodziny, następne miejsca przeznaczone są dla dalszej rodzinie. Później należy rozplanować miejsca przeznaczone dla przyjaciół i znajomych.

W przypadku podjęcia decyzji o połączeniu obu rodzin przy stołach można postępować według poniższych sposobów:

  • dysponując stołami okrągłymi, najbliżej powinni zasiąść rodzice nowożeńców. Następnie z uszanowaniem zasady precedencji usadza się dalszych członków pochodzących z obu rodzin.
  • ustawienie stołów w literę U wskazuje, że zachodzi konieczność podziału gości na dwie grupy. Jedna reprezentuje gości Pana Młodego, a druga pochodzi od Panny Młodej. Równolegle można także zdecydować się, że po jednej stronie stołu będzie znajdowała się rodzina nowożeńców, od najbliższych do najdalszych. Z kolei po drugiej stronie można usadzić przyjaciół i znajomych.

Przy łączeniu obu rodzin nie można zapomnieć o cechach osobowości poszczególnych osób, które umożliwiają znalezienie ze sobą wspólnego języka. Równolegle wesele jest jedną z najlepszych okazji do poznania się.

W przypadku podjęcia decyzji o uniknięciu łączenia poszczególnych rodzin można postępować według poniższych metod:

  • mając stoły okrągłe – przy dwóch odrębnych stołach najbliżej Pary Młodej siadają rodzice i najbliższa rodzina, czyli rodzice jednej ze strony są usadowieni razem ze swoją najbliższą rodziną. Następne stoły  są kolejno przeznaczone dla dalszych krewnych, przyjaciół oraz znajomych.
  • mając stoły w literę U – Para Młoda stanowi oś symetrii, czyli po stronie Panny Młodej znajdują się członkowie jej rodziny, a po stronie Pana Młodego jego krewni.

O czym należy pamiętać przy usadzaniu gości?

Każda Młoda Para stara się jak najbardziej zadowolić swoich gości. W rezultacie ogromną uwagę przykłada do prawidłowego rozsadzenia gości. Wesele to świetna okazja, aby móc porozmawiać z dawno niewidzianymi krewnymi. Kluczowe jest, aby mieć choć minimalną wiedzę o ich zainteresowaniach i sympatii wobec poszczególnych członków rodziny.

W każdej rodzinie zdarzają się antypatie, czyli osoby, które pomimo pokrewieństwa nie darzą się sympatią lub mają ze sobą nie do końca rozwiązane sprawy, najczęściej rodzinne. Warto o tym pamiętać i stworzyć im komfort, który nie wymusza podejmowania wspólnych rozmów i uprzejmości.

Osoby starsze na weselu

Wiele par młodych posiada to szczęście, że w tym najważniejszym dniu mogą współweselić się ze swoimi dziadkami. Przede wszystkim nie powinni siedzieć tyłem do Pary Młodej. W przypadku osób posiadających trudności z poruszaniem, należy wybrać im miejsce o tyle komfortowe, aby mieli łatwe dostęp do toalety czy wyjścia. Starsze osoby nie powinny być usadzane tuż obok parkietu. Seniorzy zazwyczaj, choć nie zawsze, mało tańczą i o wiele lepiej sprawdzi się dla nich ustronne miejsce, w którym będą mogli na spokojnie porozmawiać z najbliższymi.

Single na weselu

Goście bez osób towarzyszących powinni znajdować się przy jednym stole lub w bliskiej odległości. Dzięki temu będzie można uniknąć ich wykluczenia, jeżeli singiel będzie samotny wśród samych par. Z pewnością będą lepiej się czuć, jeżeli w ich najbliższym towarzystwie będą znajdowały się także osoby, które same przyszły na wesele. Z większą łatwością będą mogły znaleźć partnera do wspólnej zabawy. Niejednokrotnie są to świetne okazje do poznania bliskiej osoby już na całe życie.

Dzieci na weselu

Jeżeli Para Młoda zdecyduje się na zaproszenie osób dorosłych razem z dziećmi to warto wyznaczyć dla nich osobny stół. Zapewnia to nie tylko komfort dla osób dorosłych, ale przede wszystkim najmłodsi będą o wiele czuć się w gronie swoich rówieśników. Co więcej, stwarza to możliwość dla stworzenia dziecięcych dekoracji. Także kelnerom łatwiej będzie serwować specjalne dla nich menu. Należy także pamiętać, że dzieci nie powinny słyszeć rozmów osób dorosłych, które spożywają alkohol. Stół z najmłodszymi gośćmi powinien znajdować się nieco na uboczu (blisko toalet, dalej od parkietu), a do ich dyspozycji należy przeznaczyć więcej przestrzeni na zabawę.

O czym należy pamiętać podczas rozsadzania gości weselnych?

W etykiecie znajdują się aspekty, o których w ferworze przygotowań można łatwo zapomnieć, a rzutują one na całościowy obraz. Podczas przygotowywania miejsc dla gości należy pamiętać o poniższych kwestiach:

  • kobiety nie powinny zamykać stołu – czyli na krańcach stołów powinni zasiadać mężczyźni. Na weselach coraz częściej odchodzi się od naprzemiennego rozsadzania kobiet i mężczyzn, co otwiera pewną swobodę przy planowaniu,
  • pomiędzy stołami powinna być zachowana optymalna odległość, co ułatwia nie tylko obsługę gości, ale także ułatwia im przemieszczanie podczas imprezy,
  • stoły powinny być odsunięte nieco od klimatyzatorów i głośników,
  • wzrok gości powinien być skierowany na ładne rzeczy, a także żeby bez większych trudności mogli spojrzeć w stronę Pary Młodej.

Jak w praktyce rozplanować usadzenie gości na weselu?

Do rozplanowania usadzenia gości najlepiej sprawdzi się kartka papieru i wydrukowany spis gości. Równolegle warto także posiadać plan sali wraz z ułożeniem gości. W Internecie udostępnione są darmowe aplikacje pozwalające na stworzenie wirtualnego rozstawienia stołów i gości. W niektórych przypadkach możliwe jest także dodanie adnotacji do poszczególnych osób, aby nie pominąć kwestii związanych ze specjalną dietą czy też z koniecznością zapewnia im transportu czy noclegu.

Rozsadzeniem gości warto zainteresować się już podczas planowania osób zaproszonych. Po potwierdzeniu przybycia można już przygotować wstępne usadzenie gości po konsultacji z właścicielem lub menadżerem sali weselnej. Małe modyfikacje mogą się przytrafić, jednak zazwyczaj nie są one bardzo znaczące. Pozostawienie tego na ostatni moment jest powodem wielu dodatkowych stresów, których jest z pewnością już zbyt dużo w związku z nadchodzącym dniem ślubu.