Przed ślubem kościelnym każda para musi załatwić szereg formalności, które są niezbędne do tego, aby móc zawrzeć związek małżeński. Do takich formalności zalicza się m.in.: spisanie protokołu przedślubnego, uczestniczenie w naukach przedmałżeńskich czy też wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych. Zapowiedzi przedślubne to jeden z tych elementów przygotowań ślubnych, który może rodzić wiele pytań i wątpliwości. Na czym polegają zapowiedzi przedślubne? Czy są obowiązkowe? Ile dać na zapowiedzi przedślubne? W poniższym wpisie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tej kwestii.


Zapowiedzi przedślubne – czym są?


Pierwszą kwestią, którą warto rozjaśnić, jest to, czym tak właściwie są zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi to ustna oraz pisemna informacja na temat planowanego zawarcia związku małżeńskiego przez osoby, które należą do danej parafii. Ksiądz ogłasza wiernym, że macie zamiar wziąć w najbliższym czasie ślub. Jest to jeden z elementów, który poprzedza całą ceremonię podobnie jak nauki przedmałżeńskie czy spisanie protokołu. Informacja o planowanym ślubie wygłaszana jest zarówno w parafii panny młodej, jak i w parafii pana młodego. Jeśli należycie do tej samej parafii to zapowiedzi naturalnie będą wygłaszane tylko w jednym kościele.

Zapowiedzi powinny mieć miejsce dwukrotnie – wygłasza się je ustnie podczas dni świątecznych (niedziele i święta kościelne).

Niekiedy jednak można spotkać się z zapowiedziami przedślubnymi w firmie pisemnej. W takiej sytuacji na tablicy ogłoszeń w kościele pojawia się kartka, która informuje parafian o planowanym ślubie. Taka informacja powinna znajdować się tam przynajmniej przez tydzień. Dopuszcza się także zapowiedzi przedślubne jako informację na stronie internetowej parafii.

Czy zapowiedzi są obowiązkowe?

Wygłaszanie zapowiedzi przedślubnych jest obowiązkowe dla każdej pary, która planuje ślub kościelny. Plusem jest jednak to, że załatwienie tej sprawy nie jest bardzo skomplikowane oraz czasochłonne. Możecie też dogadać się z księdzem odnośnie do tego, jak będą wyglądały zapowiedzi – czy będą ustne, czy pisemne. Nie warto, jest więc się niepotrzebnie stresować tą kwestią, bo stanowi ona jedynie drobną formalność w drodze do dnia ślubu.

Po co są zapowiedzi przedślubne?

Mimo że dla większości par wygłaszanie zapowiedzi przedślubnych to czysta formalność, która umożliwia zawarcie związku małżeńskiego w kościele, to warto wiedzieć, że mają one swój cel. Informacja o planowanym ślubie trafia do członków wspólnoty po to, aby nie było wątpliwości, że nie istnieją żadne przeszkody, które uniemożliwiałyby zawarcie związku małżeńskiego przez konkretne osoby.

Zapowiedzi przedślubne mają w teorii zapobiegać ślubom, które mogłyby zostać zawarte bezprawnie np. ze względu na zatajenie przez narzeczonych ważnej informacji. Jest to jedna z ważniejszych tradycji, która dotyczy ślubu i jest szerzej wyjaśniona w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zapowiedzi przedślubne wygłasza się też po to, aby zapobiec ślubom zawieranym w tajemnicy i bez zgody rodziców oraz krewnych.

Zapowiedzi przedślubne – ile kosztują?

Ile dać na zapowiedzi? Tak jak w większości spraw związanych z kościołem opłata za zapowiedzi przedślubne wynosi “co łaska”. Niekiedy zdarza się jednak, że proboszcz danej parafii ma już ustaloną stawkę za wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych i sugeruje ją narzeczonym.

Zapowiedzi kosztują z reguły od 50 do 200 zł. Cena w tym przypadku jest mocno uzależniona od regionu Polski, w którym mieszkacie oraz od samej parafii.

Warto wiedzieć, że w teorii opłata za zapowiedzi przedślubne nie jest wymagana. Niektórzy księża nawet rezygnują z pobierania opłaty za tę formalność. Musicie też pamiętać, że jeśli należycie do dwóch różnych parafii, to w każdej z nich będziecie musieli zapłacić osobno. Nie wystarczy raz zapłacić za zapowiedzi przedślubne np. tylko w parafii panny młodej.

Kiedy wygłosić zapowiedzi?

Wszelkie formalności związane ze ślubem kościelnym warto załatwić jak najwcześniej. Musicie pamiętać o tym, że spraw, które trzeba załatwić, jest w tym przypadku sporo. Lepiej nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę – także zapowiedzi. Podczas jednej z wizyt w kancelarii parafialnej powinniście otrzymać od księdza kartkę z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi. Odbywa się to po spisaniu protokołu przedślubnego, czyli na ok. 3 miesiące przed ślubem. To właśnie wtedy warto już zaplanować wygłoszenie zapowiedzi.

Zapowiedzi przedślubnych nie trzeba wygłaszać na kilka miesięcy przed ślubem, możecie to zrobić na 2-3 tygodnie przed planowaną ceremonią. Jeśli chcecie, to zapowiedzi mogą też zostać wygłoszone na 2 miesiące przed ślubem.

Jeśli pan młody lub panna młoda bierze ślub poza swoją parafią, to musi dostarczyć zaświadczenie, o wygłoszeniu zapowiedzi w swojej parafii. Co w sytuacji, gdy narzeczeni chcą wziąć ślub poza swoimi parafiami? Wtedy oboje muszą otrzymać zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w swoich parafiach i dostarczyć je do kościoła, w którym ma odbyć się ślub.

Zapowiedzi przedślubne – jak długo są ważne?

Zapowiedzi przedślubne są ważne tylko przez 6 miesięcy od ich wygłoszenia. Z tego względu nie warto, jest ich planować zbyt wcześnie i można zostawić tę kwestię na nieco późniejszą porę. Jeśli po upływie 6 miesięcy nie dojdzie do planowanego ślubu np. przez to, że został on przełożony na późniejszy termin, to zapowiedzi należy wygłosić ponownie.


Zapowiedzi przedślubne – podsumowanie


Na czym polegają zapowiedzi przedślubne i czy są obowiązkowe?

Zapowiedzi przedślubne to informacja na temat planowanego zawarcia związku małżeńskiego przez osoby, które należą do konkretnej parafii. Mają one miejsce dwukrotnie i mogą przybierać formę ustną lub pisemną. Dopuszcza się zapowiedzi, które: wygłasza ksiądz z ambony, są zapisane na kartce, na tablicy ogłoszeń lub podane na stronie internetowej parafii. Wygłoszenie zapowiedzi jest obowiązkowe i każda para, która planuje ślub kościelny, musi o nich pamiętać.

Ile kosztują zapowiedzi?

Koszt zapowiedzi przedślubnych może się różnić w zależności od parafii. W niektórych miejscach ksiądz nie pobiera żadnej opłaty za wygłoszenie zapowiedzi. W niektórych parafiach można się jednak spotkać z opłatą rzędu 50-200 zł.

Jak długo są ważne zapowiedzi przedślubne?

Zapowiedzi przedślubne są ważne przez 6 miesięcy od ich wygłoszenia. Oznacza to, że nie warto jest ich robić zbyt szybko, ponieważ w dniu ślubu muszą one być nadal ważne. W przypadku przełożenia ślubu na inny termin może być konieczne wygłoszenie kolejnych zapowiedzi, które także będą ważne przez kolejne pół roku.