Planowanie ślubu to wyjątkowy czas dla każdej pary, ale również moment pełen decyzji i formalności. W Polsce pary mają możliwość wyboru między ślubem konkordatowym a kościelnym. Choć oba są ceremoniami religijnymi, istnieją między nimi pewne różnice dotyczące zarówno aspektów prawnych, jak i organizacyjnych. Czym więc wyróżniają się poszczególne rodzaje ślubu? 

Ślub konkordatowy a kościelny — poznaj podstawowe różnice

Kto może wziąć ślub kościelny, a kto konkordatowy? Ślub kościelny to ceremonia religijna, która nie ma skutków prawnych w świetle prawa konstytucyjnego. Aby ślub kościelny był równocześnie uznany przez państwo, konieczne jest zawarcie ślubu konkordatowego, który łączy w sobie wymiar duchowy i prawnopaństwowy.

Ślub kościelny mogą wziąć osoby, które spełniają wymogi określone przez Kościół, tj. są ochrzczone, bierzmowane i należą do wspólnoty katolickiej. Ślub konkordatowy mogą wziąć osoby, które oprócz spełnienia wymogów kościelnych, nie mają przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa w świetle prawa cywilnego, czyli np. nie są już w cywilnym związku małżeńskim.

Ślub konkordatowy a kościelny — jakie przygotować dokumenty do obu rodzajów ślubu? 

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego obejmują:

  • Akt urodzenia dla obu stron,
  • Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa z USC,
  • Dokumenty potwierdzające stan wolny z parafii (dla osób wierzących),
  • Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.

Natomiast do ślubu kościelnego wymagane są:

  • Metryki chrztu, bierzmowania oraz zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • Zezwolenie biskupa, jeśli jedna ze stron nie jest katolikiem.

Organizacja ślubu konkordatowego krok po kroku

Pierwszym krokiem jest znalezienie kościoła, w którym para chce zawrzeć związek małżeński oraz ustalenie dostępnych terminów. Następnie należy zebrać wszystkie wymagane dokumenty, w tym akty urodzenia i zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Para musi także wziąć udział w kursie przedmałżeńskim organizowanym przez Kościół. Kolejnym krokiem jest spotkanie z księdzem, który będzie celebrował ślub, w celu omówienia szczegółów ceremonii i przedłożenia wszystkich zebranych dokumentów. Kolejno w parafiach narzeczonych należy wywiesić tzw. zapowiedzi, czyli ogłoszenie o zamiarze zawarcia małżeństwa.

W dniu ślubu para wraz ze świadkami podpisuje dokumenty kościelne, które są następnie przekazywane do Urzędu Stanu Cywilnego w celu rejestracji małżeństwa.

Organizacja ślubu kościelnego krok po kroku

Organizacja ślubu kościelnego jest podobna do organizacji ślubu konkordatowego. Jednak z kilkoma wyjątkami. Jakimi? 

  • Intencja ślubu kościelnego — para musi jasno zaznaczyć, że interesuje ich wyłącznie aspekt religijny ceremonii.
  • Brak konieczności zgłaszania ślubu w USC — ślub kościelny nie wymaga rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ nie jest uznawany przez państwo za akt prawny. Jednak organizacje kościelne, takie jak episkopat, zachęcają młodych do zawierania  małżeństw, które także gwarantują skutki cywilne.
  • Dokumenty kościelne — wymagane są wyłącznie dokumenty kościelne, takie jak metryki chrztu, czy zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim.

Zarówno ślub konkordatowy, jak i kościelny, to uroczystości pełne emocji i duchowości. Wybór między nimi zależy od osobistych przekonań, wiary oraz chęci posiadania małżeństwa uznawanego przez państwo. Niezależnie od decyzji, organizacja każdego z tych wydarzeń wymaga starannego planowania i przygotowania, aby ten wyjątkowy dzień był pamiętny dla pary młodej oraz ich gości.